you searched for

Nou logotip de la parròquia al Diari La Barceloneta

La parròquia de Sant Miquel del Port anuncia que un dibuix del llibre “Tornar” és la seva nova imatge. Diari “La Barceloneta”. Edició Maig. Adaptació del dibuix a logotip realitzada per Marta Muñoz Porta. Transcripció…

Més