(15) Camí del Cap Sim

Veiem passar arbres i més arbres d’argània des de la finestra del taxi col·lectiu, camí del Cap Simm. Les seves grutes són ideals per passar-hi el diumenge entre família i amics i menjar peix fresquíssim fet a la graella. Torno a casa amb la retina plena d’imatges, de platges inacabables, i de l’humil família bereber recollint les algues que deixa la marea baixa, i que serveixen de base de molts medicaments de la poderosa indústria farmacèutica.

L’herba que tot ho cura,
Rbiàa.
Però no cura la pobresa
de qui la va a buscar.