(89) “On a le temps”

Una setmana abans de l’inici del festival encara no sé ni quan ni on serà la presentació… Ni tan sols si realment serà. Però ho tinc tot a punt, decideixo confiar i, a més, aquí he après que “on a le temps”… una setmana és una eternitat!

Ils disent :
« vous avez l’heure,
nous on a le temps »
Quelle croix que la nôtre,
quelle chance la leur.
Je suis ici pour ça :
pour me défaire peu à peu de l’heure
et peu à peu trouver le temps.

Diuen que nosaltres
tenim l’hora
i que ells
tenen el temps.
Doncs quina creu la nostra
i quina sort la d’ells.
Per això sóc aquí;
per anar-me venent l’hora
i anar comprant el temps.