La poesia del Camí de Cavalls, per Pere Gomila

Pere Gomila parla de  “Camí de Cavalls” al Diari de Menorca del dia 29 d’octubre de 2019.

Article en versió digital: https://peregomila.wordpress.com/2019/11/01/la-poesia-del-cami-de-cavalls/