(141) Destí

Vic, Essaouira, la Barceloneta… des de la tornada a Catalunya em demano quin és realment el meu nou destí. Potser no puc saber on em portarà la roda de la vida, però del mar m’arriba un missatge clar…

Tornar és demanar-me
quin deu ser el lloc en el món
on hi ha el meu nou destí.

A vegades pensar que és aquí.
A voltes allà.
Ara allà.
Després aquí.
De sobte ni aquí ni allà.
Tot d’una allà i aquí.

I que el mar em digui
que, sigui on sigui,
ell segur que vindrà amb mi.